Sellest aastast läks maakonna bussiliine teenindav AS GoBus üle elektroonilisele kaardisüsteemile. Seoses sellega saavad ka AS GoBus-i teenindatavatel liinidel sõitvad õpilased elektroonilise sõidukaardi. Sõidukaart maksab 2 eurot ja esimese kaardi eest tasub Tapa Vallavalitsus.

Õpilased saavad isikustatud sõidukaardi, millega saab kasutada personaalselt neile määratud sõidusoodustust s.t tasuta sõitu koolipäevadel kooli ja kodu peatuste vahel. Kellaaeg ega bussiliini number ei ole oluline, tasuta sõit kehtib kõigis GoBus-i bussides määratud peatuste vahel.

Esmase sõidukaartide isikustamise teeb vastavalt kokkuleppele kas vallavalitsuse või kooli töötaja.

Sõidusoodustus on määratud konkreetsele isikule isikukoodi alusel.

Sõidukaart kehtib koos õpilaspiletiga ja kaardi teistele kasutamiseks andmine ei ole lubatud.

Juhul kui õpilane kaotab sõidukaardi, ei ole vaja uut taotleda, vaid osta uus sõidukaart, see isikustada ja talle määratud soodustused kantakse üle automaatselt ning vana kaart suletakse.

Ühiskaarti saab isikustada pilet.ee internetilehel www.pilet.ee.

Sõidukaarti saab kasutada ka sarnaselt teiste Eestis kehtivate ühiskaartidega, sinna peale raha laadida ja kasutada seda sõiduks teistel AS GoBusi marsruutidel või Tallinna ühistranspordis.

Infot saab lehekülgedelt:

http://www.gobus.ee/go-bus-uhiskaart/

www.pilet.ee