9. klassi õpilane Kristjan Hansen saavutas matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorul väga tubli 1.koha (juhendaja õpetaja Maren Liivik) ja emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorul tubli 4. koha (juhendaja õpetaja Karin Vuntus).