KOHTUME DISTANTSÕPPEL UUESTI 27. APRILLIL!

 

PÜSIME TERVED JA TÄIDAME ERIOLUKORRAS KEHTESTATUD REEGLEID!

 

 

 

 

 

Lehtse Kool on tulenevalt eriolukorrast jätkuvalt suletud ning koolipere viibib distantsõppel.

Õppetöö ja infovahetus toimuvad eKooli vahendusel.

Täiendavat infot jagavad klassijuhatajad ja direktor.

Oleme kannatlikud ja mõistvad ning püsime kursis valitsuse poolt jagatava avaliku infoga.

Täidame eriolukorras antud korraldusi ja püsime terved!

 

Infomaterjal "Koroonaviirusest lastele".