ÕNNITLEME ÕPETAJA TIIUT TAPA VALLA TEENETEMÄRGI SAAMISE PUHUL!

 

 

 

9. klassi õpilane Kristjan Hansen saavutas matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorul väga tubli 1.koha (juhendaja õpetaja Maren Liivik) ja emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorul tubli 4. koha (juhendaja õpetaja Karin Vuntus).