maakondlikul võistujoonistamisel 11.11.2016. a saavutas 8. klassi õpilane MOONA LAMUS

7.-9. klasside arvestuses I koha.